Goed werkgeverschap in combinatie met werk privé balans!

Wat betekent dit en hoe doe je dat?

Goed werkgeverschap hoe doe je dat? Hoe zorg jij voor het welzijn van je personeel?

Gelukkig werken is een belangrijk thema op de werkvloer. Mensen die gelukkig zijn presteren beter, zijn minder ziek en weten beter hun taak vorm te geven. Weet jij wanneer de mensen gelukkig en tevreden zijn? Wat is balans werk en privé, wanneer het om jouw personeel gaat?

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het ziekteverzuim NIETS met medische aandoeningen te maken heeft. Pesten op het werk, een slechte relatie met de leidinggevende, een zieke moeder of kind, financiële problemen of geen grenzen aan durven geven zorgen voor veel verzuim en een slechte balans tussen werk en privé.

Er is werk aan de winkel om op een andere manier met medewerkers om te gaan. Om anders te communiceren en te weten wat er aan de hand is en om hen tools aan te reiken. Tools en technieken waardoor men het gevoel krijgt beter in balans te zijn. Wanneer medewerkers zich bewust zijn wat er speelt en hoe ze dit ter sprake kunnen en durven brengen is de weg naar gelukkig werken en beter presteren open.

Kortom:

Handvatten voor een gelukkiger leven.

Gelukkig Leven

Voor iedereen betekent het wat anders want geluk is een breed begrip. Geluk is ook dat je doet waar je goed in bent. Geluk is dat je gemotiveerd je bed uit komt voor iets wat werk heet. Geluk heeft te maken met in balans zijn, met invloed kunnen uitoefenen op dat wat je doet.  Hoe klein of hoe groot dan ook.  Wanneer er vertrouwen is, men weet wat belangrijk is en welke betekenis men heeft is het mogelijk om met hoop en positief denken dat te doen wat werkt.

Hoe werk je dan aan geluk?

Mensen worden gelukkig wanneer ze leren omgaan met dat wat er speelt. Wanneer ze het idee hebben dat er geluisterd wordt en dat ze invloed hebben op hun eigen werk.
Iedereen heeft te maken met tegenslag, met verdriet en ziekte van anderen. Zonder je empathie te verliezen kun je je betekenisgeven veranderen. Veranderen hoe je er tegenaan kijkt en leren om vanaf een afstand de situatie te bekijken. Hierdoor krijg je overzicht en is de emotie anders. NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) bestaat uit een set van technieken die inzicht geven, die handvatten geven en mensen laat ervaren dat ze zelf meer grip op situaties geven.

NLP is ontstaan in de jaren ‘70 aan de universiteit van Santa Cruz, California is het inmiddels wereldwijd bekend en gebruikt

NLP legt uit wat je zelf kunt doen aan het inrichten van je communicatie, van je gewoontes en je handelen.

Belangrijk om bewust te worden van wie je zelf bent, wat voor jou belangrijk is en daarna te handelen, dat maakt gelukkig. Authentiek zijn en trouw aan jezelf zijn klinkt makkelijk en dat wordt het ook. Daarnaast is het makkelijk als je ook de ander herkent in wie hij is en wat voor hem belangrijk is. Dan kun je optimaal samenwerken.

Meer weten?
Wil je meer weten over NLP en hoe dit jou en je medewerkers gelukkiger maakt?
Download de Whitepaper